Eindrapportage Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO

Dit onderzoek richt zich op een tussentijdse volwassenheidstoets van de huidige situatie van het transitietraject rondom beheer. Het doel van de volwassenheidstoets is om te komen tot aanbevelingen zodat de strategische beheerorganisatie (SBO) en de tactische beheerorganisatie (TBO) deze kunnen meenemen in de transitie naar een volwassen inrichting van het beheer in 2020.

Eindrapportage Volwassenheidstoets transitie SBO en TBO (PDF | 39 pagina's | 5,1 MB)