Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’

Naar aanleiding van de brand op 14 juni 2017 in de Grenfell Tower in Londen is op 30 oktober 2019 het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ gepubliceerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) gevraagd om aan te geven hoe de Engelse bevindingen zich verhouden tot de Nederlandse regelgeving en of er aanleiding is tot acties in Nederland. De ATGB is gevraagd om de eigen ervaringen uit de Nederlandse bouwpraktijk in het antwoord te betrekken.

Advies naar aanleiding van het ‘Grenfell Tower Inquiry Phase 1 Report’ (PDF | 62 pagina's | 1,5 MB)