Halfjaarrapportage november 2020 Monitor Invoering Omgevingswet

De monitor richt zich op het volgen van de vraag hoe ver de bevoegde gezagen zijn met de voorbereidingen om op 1-1-2022 aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet te voldoen.

Halfjaarrapportage november 2020 Monitor Invoering Omgevingswet (PDF | 50 pagina's | 712 kB)