Evaluatie 2020 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Het doel van deze evaluatie is te onderzoeken of de Wiv 2017 datgene heeft gebracht wat de wetgever voor ogen had, of de wet in de praktijk een werkbaar instrument is gebleken en welke knelpunten en aandachtspunten er zijn in de toepassingspraktijk van de wet.

Evaluatie 2020 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (PDF | 180 pagina's | 2.2 MB)