Bevindingen werkplaatsen informatievoorziening Rechtspraak en de Raad van State bevoegd gezag Digitale Stelsel Omgevingswet

Dit document geeft de bevindingen weer van de werkplaatsen van 29 april en 19 mei 2021 over de informatievoorziening van de Rechtspraak en de Raad vanState (rechterlijke macht) uitgaande van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Bevindingen werkplaatsen informatievoorziening Rechtspraak en de Raad van State bevoegd gezag Digitale Stelsel Omgevingswet (PDF | 29 pagina's | 1,1 MB)