Jaarrapportage 2018 maatschappelijke en juridische correspondentie van BZK

Jaarlijks rapporteren departementen over de behandeling van burgerbrieven. Dit is de jaarrapportage behandeling maatschappelijke en juridische correspondentie van BZK over 2018.
Onder maatschappelijke correspondentie vallen telefoontjes, e-mails, brieven en social media van burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties met vragen of opmerkingen over het beleid of de uitvoering hiervan. Onder juridische correspondentie vallen bezwaarschriften, aanvragen en klaagschriften in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Wob-verzoeken.