Onderzoek verantwoording gemeenten 2020

Dit onderzoek behandelt de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020. Het kijkt naar het oordeel van de accountant op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Ook gaat dit onderzoek in op de trends in het aandeel goedkeurende verklaringen bij gemeenten tussen regio's, grootteklassen, en accountantskantoren.

Onderzoek verantwoording gemeenten 2020  (PDF | 14 pagina's | 388 kB)