Besluit op Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).