Besluit Wob-verzoek terreinen benzinestations

Besluit op een verzoek om informatie over de terreinen die de Nederlandse Staat verhuurt aan benzinestations langs snelwegen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).