Besluit op Wob-verzoek over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen

Besluit op een verzoek om informatie over de op handen zijnde versterking van een pand te Eppenhuizen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).