Besluit op Woo-verzoek over grensoverschrijdend gedrag D66

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 24 juni 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet open overheid (Woo). Het betreft een verzoek inzake grensoverschrijdend gedrag bij D66.