Besluit op Woo-verzoek over School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO)

Besluit op een verzoek om informatie over School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) met met klachten over potentiele gemeenten waar zij zich wilden vestigen als school. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).