Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.298 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Organogram ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organogram van het ministerie van BZK (versie oktober 2018).

Publicatie | 19-10-2018

Kamerbrief verzoek voor een technische briefing over Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Minister Ollongren ( BZK) geeft toestemming op het verzoek van de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-10-2018

Kamerbrief met antwoorden op vragen over verhuurder Camelot

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Kamerleden Beckerman en Futselaar ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Beantwoording Kamervragen over huurders die gedwongen worden tot werk (en statushouders niet)

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over huurders van woningcorporatie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Beantwoording Kamervragen over woningen van Vestia aan de Trekweg te Den Haag

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over woningen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Beantwoording Kamervragen over pijpleidingen voor gevaarlijke stoffen

Minister Ollongren (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van het Kamerlid Smeulders (GroenLinks) over het tracé van buizen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-10-2018

Kamerbrief over proces van invoering Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het proces van invoering van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2018

Antwoorden op Kamervragen over geothermie op Saba

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Jetten en Diertens (beiden D66) over het rapport 'Duurzame en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-10-2018

Beantwoording Kamervragen begrotingsbehandeling BZK

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt een deel van de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld tijdens de behandeling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2018

Aanbiedingsbrief bij wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer bij het memorie van antwoord inzake wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018