Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.032 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Welke voorwaarden gelden voor huurwoningen aangesloten op een warmtenet met een energieprestatievergoeding (EPV)?

Uw woning moet minstens evenveel duurzame energie opwekken, als u aan warmte uit het warmtenet verbruikt. Ook moet de woning ...

Vraag en antwoord

Hoe hoog is de maximale energieprestatievergoeding (EPV) voor huurwoningen aangesloten op een warmtenet?

De mate van isolatie van uw woning bepaalt de hoogte van de energieprestatievergoeding. Die wordt elk jaar aangepast aan de ...

Vraag en antwoord

Hoe werkt de energieprestatievergoeding (EPV) bij huurwoningen aangesloten op een warmtenet?

Bij een energieprestatievergoeding wekt uw woning zelf energie op. Daardoor is de energierekening bedrijf lager.Want wat u méér...

Vraag en antwoord

Toolkit Nieuwsbrieven

Bijgaande nieuwsbrieven zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten....

Publicatie | 14-08-2018

Nieuwsbrief 14 over gevolgen inwerkingtreding aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor verkiezingsproces

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat in op de gevolgen van de...

Publicatie | 14-08-2018

Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers provincies 2018

Circulaire over de wijziging van de bezoldigingsbedragen van de commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de...

Circulaire | 09-08-2018

Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2018

Circulaire over de wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede de wijziging van het bedrag om...

Circulaire | 09-08-2018

Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen 2018

Deze circulaire gaat over over de wijziging van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de...

Circulaire | 09-08-2018

Beantwoording Kamervragen over de bestuurlijke situatie in Bonaire

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden De Graaf en Wilders (beiden PVV) over de bestuurlijke impasse...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-08-2018

Kamerbrief aan Eerste Kamer over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-08-2018