Diensten en instellingen BZK

Hieronder volgt een overzicht van de diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Algemene bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst is belast met de werving en ontwikkeling van rijksambtenaren vanaf schaal 15.

Kiesraad

De Kiesraad stelt officiële verkiezingsuitslagen vast en registreert politieke partijen.

P-Direkt

P-Direkt is de administratieve dienstverlener van en voor de Rijksdienst op het gebied van personeelszaken.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens registreert en levert persoonsgegevens en reisdocumenten.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert en onderhoudt gebouwen en terreinen van het Rijk.

De Rijksoverheid. Voor Nederland