Aanpak KPN geeft vertrouwen

Vandaag is bekend geworden dat KPN Corporate Market (voorheen Getronics) uit voorzorg de uitgifte van veiligheidscertificaten heeft stilgelegd. Deze beslissing is het gevolg van het aantreffen van sporen van een mogelijke inbreuk uit het verleden op een webserver. Daarover heeft intensief contact plaatsgevonden tussen KPN en de overheid. Eén en ander wordt nu onderzocht.

Er zijn geen indicaties dat de productieomgeving van de certificaten is gecompromitteerd, maar het kan op dit moment ook niet voor 100% worden uitgesloten. De beslissing van KPN geeft vertrouwen. KPN handelt hierin adequaat en volgens het uitgangspunt veiligheid voorop. Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt het onderzoek intensief.