Nieuwe voorzitter Colleges financieel toezicht

De heer prof. dr. R.H.J.M. Gradus is benoemd tot voorzitter van de drie Colleges financieel toezicht (Cft): het Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba, het Cft Curaçao en Sint Maarten en het College Aruba financieel toezicht. De Rijksministerraad en de ministerraad hebben op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen. De benoeming gaat in op 1 juli 2017.

De heer Gradus (1962) was van 2008 tot 2015 directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Tevens is hij vanaf 2004 hoogleraar Bestuur en Economie van de publieke en non-profit sector aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De heer Gradus volgt de heer prof. dr. A.F.P. Bakker op, die vanaf 1 december 2011 voorzitter was van het Cft Curaçao en Sint Maarten en het Cft BES, en vanaf 2015 ook van het College Aruba financieel toezicht.