Benoeming bij Raad van State

De heer mr. D.A. Verburg wordt staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen.

De benoeming van de heer Verburg (50 jaar) vindt plaats op grond van zijn langjarige bestuursrechtelijke ervaring, in het bijzonder op het terrein van het omgevingsrecht.

De benoeming van de heer Verburg gaat in per 1 december 2017.