Nieuwe burgemeester in Dinkelland

De heer J.G.J. (John) Joosten is benoemd tot burgemeester van Dinkelland.

De benoeming gaat in op 9 januari 2018.

De heer Joosten (58 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel kwartiermaker 'De staat van het MKB' namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en fractievoorzitter van de VVD bij de Provinciale Staten van Overijssel.

Op dit moment is mevrouw I.A. Bakker (VVD) waarnemend burgemeester van Dinkelland.