Benoeming directeur-generaal Rijksbegroting bij Financiën

Mevrouw drs. P.G. (Petra) Lugtenburg wordt directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 augustus 2018.

Petra Lugtenburg is sinds 2013 hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie. Daarvoor vervulde zij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere de functies van directeur Financieel Economische Zaken, directeur van het programma Werken naar Vermogen en directeur Re-integratie en Participatie. Lugtenburg begon haar carrière bij het ministerie van Financiën.

Petra Lugtenburg studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.