Benoeming directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Mr. drs. A.G. (Anneke) van Dijk wordt directeur-generaal Migratie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december 2018.

Anneke van Dijk is sinds oktober 2013 directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze hoofd en raadadviseur sector Staats- en Bestuursrecht bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde ze diverse functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Anneke is zeer enthousiast over de nieuwe uitdaging die zij binnen JenV aangaat:

“Ik kijk ernaar uit me als dg Migratie samen met de medewerkers van het directoraat-generaal en van onze uitvoeringsdiensten in te zetten voor de boeiende en maatschappelijk zeer relevante migratieportefeuille. Voor mij is het een bijzondere kans om op een andere manier, in een andere rol en positie, een bijdrage te blijven leveren aan de wereld van justitie en veiligheid.”

Ook secretaris-generaal Siebe Riedstra toont zich verheugd met de benoeming:

“Geweldig dat Anneke nu doorgroeit naar deze uitdagende functie binnen ons ministerie. Ik ken haar als betrokken en toegewijd directeur en ben blij dat we haar binnen ons team weten te houden.  Ik wens Anneke succes in haar nieuwe rol.”

Anneke van Dijk studeerde Andragologie en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

De benoeming van mevrouw Van Dijk is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.