Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

Drs. J.P.M. (José) Lazeroms wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 1 september 2019.

José Lazeroms is sinds 2012 lid van de Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Daarvoor was zij directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Eerder vervulde ze onder meer de functie van projectdirecteur Handhavingsbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van OCW.

José Lazeroms studeerde Juridische Bestuurswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.