Benoeming secretaris-generaal Defensie

Mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2019.

Gea van Craaikamp is sinds 2016 plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor vervulde ze bij de provincie Noord-Holland de functie van provinciesecretaris. Eerder was zij onder andere directeur Projecten bij de toenmalige Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en directeur Koninkrijksrelaties bij hetzelfde ministerie.

Gea van Craaikamp studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.