Benoeming burgemeester Roosendaal

De heer J.M. van Midden MSc (Han) wordt de nieuwe burgemeester van Roosendaal. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 3 oktober 2019.

Han van Midden.

De heer Van Midden (42 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel griffier van Rotterdam.

Op dit moment is de heer J.M.L. Niederer (VVD) burgemeester van Roosendaal.