Benoeming directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS

Drs. E.B.K. (Ernst) van Koesveld wordt directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Ernst van Koesveld is sinds 2014 directeur Zorgverzekeringen en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Daarvoor was hij directeur Algemene Financiële en Economische Politiek bij het ministerie van Financiën. Eerder bekleedde hij andere functies op hetzelfde ministerie, het ontwikkelingsprogramma van de VN, het ministerie van Economische Zaken en de Erasmus Universiteit.

Ernst van Koesveld studeerde Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.