Benoeming consultant bij ABDTOPConsult (1)

Drs. P. (Peter) Hennephof wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 1 maart 2021.

Peter Hennephof is op dit moment raadsadviseur Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij onder andere hoofddirecteur Dienst Justitiƫle Inrichtingen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Peter Hennephof studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.