Benoeming consultant bij ABDTOPConsult (2)

Drs. R.J.T. (Rob) van Lint wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming, die plaatsvindt omdat de termijn van een zittende consultant verstrijkt, gaat in op 15 juni 2021.

Rob van Lint is momenteel buitengewoon adviseur bij de Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit die functie is hij momenteel interim-Chief Operating Officer bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Daarvoor was hij inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Eerder vervulde hij onder andere de functies van hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en plaatsvervangend inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rob van Lint behaalde een doctoraal Bedrijfskunde voor de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een doctoraal Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.