Benoeming directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW

Drs. F.A. (Feite) Hofman wordt directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2022.

Feite Hofman is sinds 2016 directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering en op dit moment ook waarnemend directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij OCW. Eerder was hij onder andere directeur Financieel Economische Zaken bij hetzelfde ministerie. Feite Hofman studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.