Benoeming nieuw lid College financieel toezicht

De Rijksministerraad heeft, op voordracht van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met de benoeming namens Nederland van drs. J.F. (Hans) Hoogervorst als lid van het College financieel toezicht voor Aruba en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

Hans Hoogervorst is na een jarenlange carrière in de Nederlandse politiek, tien jaar geleden benoemd tot voorzitter van de International Accounting Standards Board in Londen en Lid van de Raad voor financiële stabiliteit. Van 2007 tot 2011 was hij bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daaraan voorafgaand is hij van 2003 tot 2007 minister van Volksgezondheid geweest, in welke functie hij een nieuw zorgstelsel invoerde. Tussen 2002 en 2003 is hij enige tijd minister van Financiën geweest en van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Sociale Zaken.

Hoogervorst volgt Henk Kamp op die op 25 september 2021 terugtrad toen hij minister van Defensie werd in het kabinet-Rutte III. Hij zal zijn werkzaamheden voor het Cft vanaf januari starten. Hoogervorst is ook benoemd namens Nederland als lid van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba.