Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

Op 21 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) wordt op 1 juli 2023 in fases ingevoerd.

Waarom is de wet nodig?

Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale transacties, ook met de overheid. Het is belangrijk om te zorgen dat veilig en overzichtelijk samengewerkt kan worden. Daarvoor maken we regels over veiligheid, regelen we de controle daarop en zorgen dat zoveel mogelijk met standaarden wordt gewerkt. Deze wet legt de basis voor deze digitalisering van de overheid. De eerste tranche (deel) van de Wdo gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij (semi-) overheidsinstanties.

De Wdo is een zogeheten kaderwet: de wet regelt algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures, maar geen gedetailleerde regels. De wet zorgt zo voor flexibiliteit bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ook dat belangrijke waarden en zekerheden voor burgers, zoals gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, veiligheid, privacy en digitale inclusie altijd geborgd zijn.

Wat verandert er door de wet?

De Wdo maakt het mogelijk om straks via publieke én private inlogmiddelen digitaal zaken te doen met bijvoorbeeld gemeenten en zorginstanties. Alleen middelen die door de overheid op veiligheid en betrouwbaarheid zijn gecontroleerd worden toegelaten en  zijn in het publieke domein toegestaan. 

Meer informatie

Lees meer over de Wet digitale overheid.