Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. dr. L.F.M. Verhey wordt lid van de Raad van State en de heer mr. dr. E. Helder wordt staatsraad in de Afdeling advisering. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Luc Verhey (62 jaar) is al sinds 1 maart 2011 staatsraad in de Afdeling advisering. Dat blijft hij. Daarnaast wordt hij lid van de Raad van State. De Raad van State bestaat uit de vice-president en ten hoogste tien leden. Deze zogenoemde ‘grondwettelijke’ Raad vervult ceremoniële en formele taken. De inhoudelijke taken zijn bij wet aan de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak opgedragen.

Eric Helder (66 jaar) is sinds 15 juni 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij blijft staatsraad, maar verlaat de Afdeling bestuursrechtspraak en stapt over naar de Afdeling advisering.

De benoemingen gaan in met ingang van de datum van ondertekening van het Koninklijk Besluit.