Dienst van de Huurcommissie

De Dienst van de Huurcommissie ondersteunt het zelfstandig bestuursorgaan Huurcommissie bij haar werkzaamheden. De Huurcommissie is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die uitspraak doet in geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

Voorzitter van de Huurcommissie

Asje van Dijk
Contact secretariaat: 070 3754252