Diensten en instellingen ministerie van BZK

Overzicht van diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Algemene bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst is belast met de werving en ontwikkeling van rijksambtenaren vanaf schaal 15.

Kiesraad

De Kiesraad stelt officiële verkiezingsuitslagen vast en registreert politieke partijen.

P-Direkt

P-Direkt is de administratieve dienstverlener van en voor de Rijksdienst op het gebied van personeelszaken.

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens registreert en levert persoonsgegevens en reisdocumenten.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert en onderhoudt gebouwen en terreinen van het Rijk.

Uitvoeringsinstelling Bedrijfsvoering Rijk

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk is (UBR) een multidisciplinaire uitvoerder en ontwikkelaar van dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering binnen het Rijk.