Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) is de centrale wetgevingsdirectie voor het ministerie. Deze directie is verantwoordelijk voor het voorbereiden en beheren van alle wet- en regelgeving van BZK. Ook behandeling van constitutionele vraagstukken en voorbereiding van en advies over constitutioneel beleid, behoren tot haar taken. Daarnaast toetst zij regelgeving, verdragen en beleidsvoornemens aan het Statuut, de Grondwet en verdragsbepalingen.

Directeur CZW

Mw. mr. J. Schipper-Spanninga (Hanneke)