Directoraat-generaal Overheidsorganisatie

Het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. 1 overheid die goed werkgeverschap toont, flexibel georganiseerd is en technologie effectief inzet ten behoeve van haar dienstverlening aan de samenleving.

Directeur-generaal Overheidsorganisatie

  • Marieke van Wallenburg

Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)

A&O ontwikkelt beleid en kaders onder andere voor modernisering van het overheidswerkgeverschap, Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, Doorontwikkeling Rijksbrede Bedrijfsvoering, versterking van een integere overheid, en de inrichting van de P&O-functie van het Rijk. Ook de normering van topinkomens valt onder deze directie.

Interim Directeur A&O

  • Marc Allessie

Directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR)

De directie IFHR ontwikkelt beleid en kaders voor efficiënte en flexibele huisvesting en faciliteiten en een compacte en professionele inkooporganisatie, met aandacht voor duurzaamheid. Ook verzorgt de directie beleidsinformatie met betrekking tot bedrijfsvoering.

Directeur IFHR en plv. directeur-generaal Overheidsorganisatie

  • André Weimar

Directie CIO-Rijk

De directie CIO Rijk heeft als missie het bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en zbo's (zelfstandig bestuursorganen) optimaal wordt vormgegeven, door het stellen van kaders en daarop toe te zien.

Directeur CIO Rijk

  • Lourens Visser

Directie Digitale Samenleving

Taak van deze directie is het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving. Digitale Samenleving neemt de regie op de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering hiervan, daar waar dat de publieke belangen en de maatschappelijke orde in de digitale samenleving dient en zo nodig versterkt.

Directeur Digitale Samenleving

  • Bas den Hollander