Directoraat-generaal Volkshuisvesting en Bouwen

Het directoraat-generaal Volkshuisvesting en Bouwen staat midden in de samenleving en werkt samen met andere overheden om de energietransitie te realiseren. Vanuit ruimtelijke ordening werkt zij aan de inrichting van een toekomstbestendige leefomgeving. En investeert zij in voldoende goede en betaalbare woningen.

Directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen

Dhr. drs. C.B.F. Kuijpers (Chris)

Directie Wonen

De directie Wonen heeft de komende tijd een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven:

  • Woningbouwopgave
  • Verduurzaming
  • Lokale woonproblematiek
  • Aandachtgroepen
  • Corporatiesector

Directeur Wonen

Dhr. ir. H. Ton (Hans)

Directie Woningbouw

De directie Woningbouw stuurt op de beschikbaarheid van voldoende, betaalbare woningen op goede locaties. Woningen waar vraag naar is en die passen bij de verschillende huishoudens in Nederland. Demografische, economische en ruimtelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol en de directie werkt nauw samen met alle spelers in het veld.

Het terugdringen van het huidige historisch hoge woningtekort en het herstructureren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zijn de belangrijkste opgaven voor de komende periode.

Directeur Woningbouw

Mw. drs. M.D. Appelman (Marja)

Directie Bouwen en Energie

De belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de directie Bouwen en Energie zijn het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het borgen van de bouwkwaliteit. De directie is daarnaast verantwoordelijk voor de bouwregelgeving en bouwkwaliteit, zowel van woningen als van alle andere gebouwen en kunstwerken in Nederland.

Directeur Bouwen en Energie

Dhr. drs. F.G. Licher (Ferdi)