Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is verantwoordelijk voor een goed en veilig beheer en gebruik van identiteitsgegevens in het Koninkrijk der Nederlanden, binnen de stelsels van de Basisregistratie Personen, het burgerservicenummer en het stelsel van productie en uitgifte reisdocumenten. De Rijksdienst regelt de wijze waarop de identiteitsgegevens van burgers worden vastgelegd, beheerd en verstrekt voor de publieke dienstverlening en is daarmee de spil in de identiteitsinfrastructuur in Nederland. Daarnaast werkt de Rijksdienst aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude.

Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Rhodia Maas
Contact secretariaat: 070 4266062