Ondertekening akkoord ontwikkeling Valkenburg: een stap vooruit! (5-3-2020)

De gemeenten Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het Rijk ondertekenden op 5 maart 2020 de 'Bestuurlijke Afspraak over de voortgang van locatie Valkenburg'. 'Een belangrijke mijlpaal', zegt programmadirecteur Louw van Sinderen van grondeigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 'We zijn blij met de onderlinge samenwerking en zien uit naar de eerste concrete stappen die nu snel zullen worden gezet.'

Van Sinderen doelt onder meer op de bouw van de eerste honderden woningen in het gebied. De woningbouw is een van de voornaamste rijksdoelen van het RVB. Uiteindelijk moeten er in dit bijzondere stukje Nederland ruim 5000 woningen komen. In allerlei categorieën, van sociale woningbouw tot vrijstaande koopwoningen en alles daartussenin. Van Sinderen: 'Het wordt met twaalf- tot veertienduizend inwoners straks een dorp met alle voorzieningen die daarbij horen.' De gefaseerde aanpak voorziet in een zo natuurlijk en organisch mogelijke ontwikkeling en groei van het dorp, met behoud van de natuurwaarden die het gebied zo kenmerken.

Vergroot afbeelding
Beeld: Hans Roggen
Van links naar rechts Gerard Mostert, wethouder gemeente Katwijk, Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Anne Koning, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en Kees Wassenaar, wethouder gemeente Wassenaar.

Aardgasloos en energieneutraal

Dit is nog maar een deel van het grote verhaal van de gebiedsontwikkeling op het voormalige vliegkamp, dat totaal zo’n 330 ha beslaat. “Heel Nederland staat voor een enorme transitie op energiegebied. Hier kunnen we nieuwe ideeën in één keer uitvoeren.” De woonwijk wordt aardgasloos en energieneutraal.

Dit woongebied  is niet alleen toekomstbestendig, het "ìs straks de toekomst", zegt een enthousiaste Van Sinderen. Daarbij wordt rekening gehouden met alle randvoorwaarden op het gebied van natuur, milieu en klimaat. Het huidige groene karakter van de omgeving blijft gehandhaafd. Zo blijft het natuurgebied dat aan Wassenaar grenst intact en komen er afspraken over een zorgvuldige, verdere natuurontwikkeling. Voor het hele gebied geldt dat de ruimte voor oppervlaktewater groter wordt. Dit is in lijn met de actuele visies voor waterhuishouding en in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland. 

Hightech industrie

Maar ook de elementen die de rijke historie kenmerken blijven behouden. Zoals de verkeerstoren en de, inmiddels circulair gerenoveerde, oorspronkelijke bebouwing op het vliegveld. De hightech industrie, ongeveer 5 ha, is gehuisvest in getransformeerde gebouwen. 'Unmanned Valley' is hier het kernwoord. Van Sinderen: 'Daarbij gaat het om de hightech en de snelst ontwikkelende industrie die je kunt bedenken, die van sensoren, drones en onbemande systemen. Precies dat sluit goed aan op bestaande kennisinstellingen en innovatieve (luchtvaart)industrie in deze regio. Unmanned Valley is al een hecht samenwerkingsverband tussen Katwijk en de Technische Universiteit Delft. Dat faciliteren we door op de oud-vliegbasis Valkenburg een soort campusachtige setting te creëren met volop startups en gevestigde bedrijven in de sensor based technology.'

Goede samenwerking

De ontwikkelingsplannen voor dit bijzonder fraaie en groene binnenduingebied, dat toch midden in de Randstad ligt, voorzien in een groot aantal maatschappelijke behoeften, constateert  Van Sinderen. Een groen en waterrijk landschap gecombineerd met woningbouw, passend binnen een modern milieu- en klimaatbeleid. Het RVB is verheugd dat het hiermee ook de doelstellingen van het Regionaal Ontwikkel Programma behaalt. En niet te vergeten een belangrijk streven van de overheid, een goed rentmeesterschap, in de praktijk heeft weten te brengen.

Het is een bevredigend voorlopig resultaat, dat we danken aan de goede samenwerking tussen in de eerste plaats de betrokken gemeentes Katwijk en Wassenaar en de provincie.

Van Sinderen: 'Het is een bevredigend voorlopig resultaat, dat we danken aan de goede samenwerking tussen in de eerste plaats de betrokken gemeentes Katwijk en Wassenaar  en de provincie.Daarnaast  dankzij de inbreng van het Hoogheemraadschap en diverse andere partners zoals energiebedrijven. Met vertrouwen op een verdere goede samenwerking zien wij de nieuwe toekomst van dit gebied tegemoet .'

Lees ook het nieuwsbericht, de kamerbrief en . speech van minister Knops