Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

In een wereld die zich aanpast aan de gevolgen van COVID-19 is samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking en handel essentieel om een eerlijk, veerkrachtig en duurzaam herstel te realiseren. Dat is goed voor de wereld, en daarmee ook voor Nederland. Perspectief bieden aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Dat is waar het Nederlandse ontwikkelingsbeleid voor staat. Het kabinet probeert mensen in kwetsbare gebieden uitzicht te bieden op een veilige bestaan met fatsoenlijk werk en inkomen, gelijke kansen en rechtvaardigheid, en een schoon leefklimaat.

Investeren in perspectief

Investeren in ontwikkeling en perspectief elders is een voorwaarde voor veiligheid, stabiliteit en welvaart hier.

Duurzame handel

Een derde van ons bruto nationaal product wordt verdiend met internationale handel. 2,4 miljoen banen zijn hiervan afhankelijk, en meer dan 180.000 ondernemers handelen over de grens. De coronacrisis komt bovenop een guur geopolitiek klimaat, Brexiten een handelsconflict tussen China en de VS. Sinds het begin van de crisis heeft het kabinet ondernemers daarom met raad en daad terzijde gestaan.

Minister Kaag: ‘Corona heeft de wereld de afgelopen tijd drastisch veranderd, ook voor ondernemers. Nederland helpt hen met soepele betalingstermijnen en meer exportkredietverzekeringen. Wereldwijd staan onze ambassades klaar voor Nederlandse ondernemers.’

Perspectief voor jongeren

Op het continent Afrika is driekwart van de bevolking jonger dan 35. Door een hoge jeugdwerkeloosheid is een rusteloze en kansarme generatie ontstaan. Corona heeft deze situatie alleen maar verergerd. Daarom heeft het kabinet dit jaar de jongerenstrategie ‘Youth at Heart’ gelanceerd.

Minister Kaag: ‘Met verschillende programma’s helpt Nederland in de Hoorn van Afrika kwetsbare jongeren aan beter werk. En met de jongerenstrategie “Youth at Heart” investeren wij wereldwijd in de volgende generatie.’

Sterke en weerbare gemeenschappen

De zwaarste klappen van het coronavirus vallen in de armste landen met het zwakste vangnet. In die landen neemt de schuldenlast nu snel toe en stijgt de armoede snel.

Minister Kaag: ‘Het aantal mensen dat in armoede leeft komt dit jaar mogelijk tot boven de 700 miljoen. Ook het aantal mensen dat honger lijdt, en het aantal kinderen dat niet naar school gaat stijgt. Jaren van armoedebestrijding worden in één klap ongedaan gemaakt.’

Duurzame landbouw in ontwikkelingslanden

Droogte, overstromingen en veranderende neerslagpatronen zullen grote gevolgen hebben voor voedselveiligheid, instabiliteit en migratiepatronen. Dit raakt ons allemaal. Daarom gaat Nederland klimaatverandering tegen.

Minister Kaag: ‘De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Ontwikkelingslanden hebben onze steun nodig om zich aan te passen aan onafwendbare klimaatverandering. Daarom investeert Nederland in duurzame landbouw in ontwikkelingslanden.’