Integriteitsschending melden

Wilt u een (vermoeden van een) integriteitsschending door een functionaris van BZ melden? Stuur een bericht naar de Integriteitscoördinator van BZ.

Het e-mail adres is Integriteit@minbuza.nl.

Het postadres is:

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. Integriteitscoördinator BZ (VCI)
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Voor een goede behandeling van de melding geeft u zo veel mogelijk concrete informatie:

  • naam en functie van de functionaris
  • aard, tijd en plaats van de gedraging(en)
  • uw contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer)

U ontvangt zo snel mogelijk bericht van de Integriteitscoördinator BZ.