Thematisch ambtsbericht over mensenrechten en justitie in Rwanda 2016

In dit ambtsbericht - dat de periode van december 2011 tot en met juli 2016 beslaat - wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen die aansluiten op de situatie in Rwanda.