Slotverklaring Sanctiewerkgroep Friends of Syria 20 sept 2012 (Engels)

Engelstalige slotverklaring van Sanctiewerkgroep Friends of Syria.