Kamerbrief effectieve privatesectorontwikkeling door focus en synergie

Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer over effectieve privatesectorontwikkeling door focus en synergie.