Antwoorden op Kamervragen over uitgaande handelsmissie naar Hongarije 15-17 september 2021

Minister De Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de uitgaande handelsmissie naar Hongarije op 15-17 september 2021. Het Tweede Kamerlid Hammelburg (D66) heeft de vragen gesteld.