Fiche 2 - Mededeling EU strategische aanpak DDR

Mededeling EU strategische aanpak ontwapening, demobilisatie en reintegratie (DDR).

Fiche 2 - Mededeling EU strategische aanpak DDR (PDF | 6 pagina's | 168 kB)

Fiche (document) van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) met informatie over een voorstel van de Europese Commissie.