Antwoorden op vragen over jaarvergadering Wereldbank van 10-14 oktober 2022

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de inzet van Nederland voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Antwoorden op vragen over jaarvergadering Wereldbank van 10-14 oktober 2022 (PDF | 15 pagina's | 309 kB)