Kamerbrief met beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 "Veiligheid en Stabiliteit"

Minister Bruins Slot (BZ) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie die is opgesteld naar aanleiding van de Periodieke Rapportage door de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), over het Nederlandse veiligheids- en stabiliteitsbeleid van BZ in de periode 2015-2022.

Kamerbrief met beleidsreactie Buitenlandse Zaken op de Periodieke Rapportage BZ Begrotingsartikel 2 "Veiligheid en Stabiliteit"