IOB – Invloed van bilaterale hulp op Nederlandse export

IOB heeft onderzoek laten doen naar de invloed van bilaterale ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse export.

Het aandeel van de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden is gestegen van 5% in 2000 tot bijna 11% in 2012. Deze studie toont een positief effect van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse export aan. Elke euro van de Nederlandse bilaterale hulp produceert 0,70-0,90 euro aan export, hetgeen leidt tot een toegevoegde waarde van tussen de 40 en 55 eurocent voor de Nederlandse economie per uitgegeven euro. Dit komt overeen met ongeveer de 1,5 miljard euro aan export, een toegevoegde waarde van 900 miljoen euro en 15.000 banen in Nederland.