Overzicht stichtingen gelieerd aan het ministerie van BZ

Overzicht van stichtingen die verbonden zijn aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Dit overzicht geeft de stand van zaken per 1 juni 2015 weer.