IOB Evaluatie Nieuwsbrief # 15 04 – Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling

Nederland draagt in het kader van de internationale samenwerking al decennia bij aan de bevordering van het gebruik van schone en bij voorkeur hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. In 2008 zijn voor dat doel extra middelen vrijgemaakt. De toen toegekende EUR 500 miljoen voor hernieuwbare energie en ontwikkeling hebben het mogelijk gemaakt om ongeveer 14 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang te geven tot hernieuwbare energie.

Vanuit het perspectief van armoedebestrijding hebben deze energiebronnen beperkt bijgedragen aan het inkomen, maar veel aan welzijn van de gebruikers. Vanuit het perspectief van klimaatmitigatie hebben de onderzochte activiteiten beperkt bijgedragen aan een absolute afname van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere omdat een deel van de energie niet vervangend, maar aanvullend wordt gebruikt. Daarnaast heeft de financiering het mogelijk gemaakt om op effectieve wijze invloed uit te oefenen op het energiebeleid van internationale instellingen als de Wereldbank en betrokken landen.