Stand van zaken readiness voorbereidingen bij akkoord

Een zo volledig mogelijk overzicht van alle readiness voorbereidingen, inclusief de acties die nu nog nodig zijn om genomen maatregelen aan te passen aan de inhoud van de afspraken in het akkoord dat tussen de EU en het VK werd bereikt op 24 december 2020.